Czyszczenie posadzek

Mycie bieżące i pielęgnacja

Mycie bieżące posadzek skupia się w okół preparatów o wartości pH zbliżonej do 7. Wartość 7 w skali pH oznacza preparat obojętny, czyli neutralny, oczywiście w myciu bieżącym można używać preparatów lekko kwaśnych lub lekko zasadowych. Preparaty do mycia bieżącego w głównym stopniu bazują na alkoholu. Alkohol nie tylko ułatwia odparowywanie preparatu ale także jest nośnikiem zapachu. W zależności od producenta oraz konkretnego płynu możemy oczekiwać lepszych własności myjących lub zapachowych, niektóre preparaty zawierają rozpuszczone związki polimerowe lub nanomateriały które mają usprawnić proces mycia lub zabezpieczyć mytą powierzchnię. Do mycia bieżącego możemy polecić Państwu następujące preparaty.

Doczszyczanie

Doczyszczenie posadzek można podzielić na dwa rodzaje, doczyszczanie ogólne związane raczej z codziennym nawarstwionym burdem i doczyszczanie pobudowlane. Doczyszczanie pobudowlane zostanie omówione poniżej. Doczyszczanie ogólne związane jest z preparatami których wartość ph jest zbliżona do 14, jest to maksymalna wartość i świadczy o odczynie mocno zasadowym, alkalicznym. Trzeba jednak uważać, samo pH nie świadczy o mocy preparatu, mogą istnieć preparaty o takim samym pH , a różnej mocy działania. Najślniejsze preparaty zawierają w sobie rozpuszczony wodorotlenek sodu lub inny mocny roztwór zasadowy. Bardzo ważne jest także stężenie rozpuszczonego detergentu. Prepraty do doczyszczania ogólnego bardzo dobrze radzą sobie z ropuszczaniem tłuszczów, różnego rodzaju plam, nawarstwionego kurzu oraz podobnych zabrudzeń, a także starych powłok polimerowych. Podczas używania preparatów mocno zasadowych należy zachować bardzo szczególną ostrożność i zapoznać się z instrukcją użytkowania lub kartą charakterystyki. Najlepsze wg nas preparaty zaprezentowaliśmy poniżej.

Doczyszczanie pobudowlane

Doczyszczanie pobudowlane zorientowane jest na usuwanie zaschniętego gipsu i cementu oraz śladów po farbach lub kleju. Zanieczyszczenia mineralne czyli gipsu i cementy bardzo dobrze rozpuszczają się w preparatach kwaśnych,. Farby, silikony i kleje doskonale będą się rozpuszczały w preparatach złożonych z rozpuszczalników. Podobnie jak w przypadku preparatów do doczyszczania ogólnego bardzo duże znaczenie ma skład surowcowy detergentu oraz stężenie użytych składników. Do najsilniejszych preparatów o odczynie kwaśnym należą środki złożnone z kwasu solnego lub innych mocnych kwasów. Środki kwasowe doskonale rozpuszczają również rdzę i inne naloty mineralne ale potrafią bardzo szkodliwie wpłynąć na elementy otaczające, np armature lub elementy chromowane. Podczas używania preparatów kwaśnych należy zachować bardzo szczególną ostrożność i zapoznać się z instrukcją użytkowania lub kartą charakterystyki. Do najskuteczniejszych preparatów należą.

Czego używać

Często proces dobrania odpowiedniego preparatu do powierzchni lub zabrudzenia jest bardzo indywidualną kwestią, warto skonsultować się z kimś doświadczonym lub wykonać próbę w niewidocznym miejscu. Problemu z użytkowaniem preparatów do mycia bieżącego nie powinno być lecz w przypadku używania preparatów do doczyszczania mogą się pojawić pewne niedogodności. Preparaty do doczyszczania zazwyczaj wydzielają intensywny, drażniący zapach, a same opary mogą powodować uszkodzenia elementów wystroju wnętrze. Podczas mycia oczywiście najlepiej używać sprzętu myjącego w postaci szorowarki i odkurzacza, automatu myjącego lub dobrego profesjonalnego mopa który ułatwi zmywanie powierzchni. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji zapraszamy do kontaktu.